Tvrtka
EMONETA.NET D.O.O.
Sjedište tvrtke
Kozarčev vijenac 1
10000 Zagreb
Sud
Trgovački sud u Zagrebu
broj 080740144
Tvrtka i sjedište banke
Kreditna banka Zagreb
žiro račun HR3124810001111002532
Iznos temeljnog kapitala
20.000,00 kn u cjelosti
Član uprave društva
H. Kraljević