Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

1. Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom Internetskih stranica Ekesha, Korisnik potvrđujete da je pročitao, razumio te je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe Ekesh internetskih stranica. Ukoliko Korisnik s istim  nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti internetske stranice Ekesha.

2. Promjene povjerljivosti podataka

Ekesh je ovlašten izmijeniti Izjavu o tajnosti i povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na Ekesh internetskim stranicama. Izmjene izjave o tajnosti i povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Iinternetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

3. Vrste prikupljenih informacija i uporaba prikupljenih informacija

Ekesh prikuplja osobne informacija koje identificiraju Korisnike internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na Ekesh internetskim stranicama, kao što su pretplata na newsletter, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji Ekesha, ispunjavanje anketa, slanje povratnih informacija Ekeshu, traženje informacija o proizvodima Ekesha, Ekesh može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, Ekesh je ovlašten zatražiti osobne informacije:  ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja te sliku.

Ekesh je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika kako bi vam ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad internetskih stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore, analizirao uporabu internetskih stranica, poboljšao ponudu Ekesh proizvoda i usluga te ispitao vaše iskustvo s trećim stranama. 

Ekesh je izričito ovlašten koristiti komentare Korisnika  kako bi druge korisnike obavijestio o proizvodima. Takav komentar može biti objavljen u Ekesh oglašivačkim materijalima na Internetskoj stranici. Osim toga, ako koristite Internetske stranice Ekesha za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Ekesh je ovlašten pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja.

Ekesh je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o tajnosti i povjerljivosti podataka Ekesh internetskih stranica, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ekesh je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice Ekesha, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja Ekesh internetske stranice, vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete Ekesh Internetske stranice, putem „kolačića“ i  drugih alata.

Ekesh koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administraciju internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Ekesh neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih  stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi, registra Ekeshu ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

4. Objavljivanje osobnih informacija

Ekesh neće dijeliti Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima povezanim tvrtkama. Ekesh pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun Ekesha  kao što su slanje i distribucija Ekesh administrativnih i promocijskih e-mail poruka.

Ekesh može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.

Ekesh je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite Ekesha i zaštite drugih.

Ekesh je ovlašten otkriti Identifikacijske osobne informacije Korisnika  kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših Internetskih stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba. Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), Ekesh će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke Ekesh ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim Ekesh pridruženim društvima.

5. Nadopune i ispravljanje informacija

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da Ekesh ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na Ekesh Internetskim stranicama.

6. Izbor korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom informacija

Korisnik ne može isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga.  Korisnik ima mogućnost zatražiti promocijske e-mail poruke koje oglašavaju proizvode Ekesha, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. Ekesh šaljem promocijske e-mail poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali su opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne želi primati promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih e-mail poruka. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu promocijskih e-mail poruka više ne želi primati.

7. Zaštita podataka

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Ekesh poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Ekesh provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. Praćenje podataka

Ekesh je ovlašten pohranjivati na vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja Internetskih stranica Ekesha, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Ekesh koristi Treće agencije za oglašavanje za prikazivanje oglasa na Ekesh Internetskoj stranici. Kao dio njihove usluge Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na vaše računalo, nad kojima Ekesh nema pristup ili kontrolu. Korisnik  može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi Ekesh Internetskih stranica možda neće pravilno raditi. Ekesh može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime Ekesha.

9. Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje Ekesh prikupljamo od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem Ekesh Internetskih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Ekesh ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

10. Maloljetnici

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Ekesh neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije - osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta Ekesh će upotrebljavat ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi dijete.

11. Primjena izjave

Ova izjava primjenjuje se od 30. listopada 2014. do opoziva od strane Ekesha.